Kalite Politikası

POLİTİKAMIZ, İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ KİŞİ, KURULUŞ ve KURUMLARA BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA; KALİTE POLİTİKAMIZ Hijyenik kağıt ve kağıt ürünleri üretimi gerçekleştiren FORSA KAĞIT Limited Şirketi olarak; • Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli ürünleri en ekonomik şekilde üretme, • Zamanı en iyi şekilde değerlendirip daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla iş yapmak, • İnsan kaynaklarının geliştirilmesini, istihdamı ve motivasyonu sağlamak, • Siparişleri zamanında teslim etmek, Üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek, • Ürünlerin teknik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, • Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek, • Her zaman aranan ve güvenilir bir firma olmak. BU HEDEFLERE ULAŞMAK; • Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması, • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma, • Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak, • Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi, • Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, • Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynakların az fire oluşturacak şekilde kullanılması, • Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması, • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak, • İmalatlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır, Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, • “SÜREKLİ İYİLEŞME” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması, • Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması, • Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, • Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi, • Sürekli gelişen ürün ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.